Interaktywny Plan Miasta
Wersja dla niedowidzących:
Interaktywny Pan Miasta

Główne miejsce Portalu ZSIP w którym znajdziesz szeroki zakres informacji przestrzennych i opisowych.

Udostępnia dwa moduły funkcjonalne:

  • serwis WWW - standardowy portal grupujący w kilku kategoriach różnorodne informacje począwszy od informacji ogólnych o mieście, informacji gospodarczych czy informacji istotnych dla potencjalnego inwestora, w ramach poszczególnych kategorii udostępnia również zbiór dedykowanych wyszukiwarek - przeglądarek ewidencji i rejestrów dedykowanych obywatelowi, przedsiębiorcy, turyście - dzięki przeglądarkom ta część serwisu jest zintegrowana z częścią kartograficzną Portalu ZSIP,
  • serwis - moduł mapowy - geoportal udostępniający dane przestrzenne pogrupowane w trzy profile tematyczne:
    • mieszkaniec - zbiór warstw - danych przestrzennych przydatnych dla każdego mieszkańca miasta w tym punkty adresowe, ulice, elementy ewidencji gruntów i budynków oraz informacje o obiektach użyteczności publicznej wszystko na tle ortofotomapy oraz innych map podkładowych,
    • turysta - profil dedykowany osobom odwiedzającym Sosnowiec - udostępnia między innymi warstwy zabytków, pomników przyrody, obszarów przyrodniczymi wraz z wybranym zakresem obiektów użyteczności publicznej oraz danych referencyjnych,
    • inwestor - profil udostępniający zbiór warstw ukierunkowanych na prowadzenie aktywności ekonomicznej na terenie miasta w tym w zakresie danych ewidencyjnych, adresowych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości oraz sieci uzbrojenia terenu,

do obsługi wyżej wymienionych zbiorów danych Masz dostęp do różnorodnych funkcji i narzędzi pozwalających między innymi na swobodne poruszanie się po mapie, zarządzanie skalą, włączanie/wyłączanie wyświetlania danych, wyszukiwanie obiektów, prezentację informacji opisowej w postaci interaktywnych chmurek i kart itp. itd.

Dodatkowo w ramach modułu kartograficznego Planu Miasta ma dostęp do przeglądarki danych 3D w której znajdziesz numeryczny model terenu oraz zabudowy miasta Sosnowiec.

Szukasz szpitalu lub przychodni - wyszukaj je w jednej z dedykowanych wyszukiwarek części opisowej lub przejdź bezpośrednio do mapy mieszkańca w serwisie kartograficznym.

Chcesz dowiedzieć się na jakiej strefie zagospodarowania przestrzennego leży Twoja działka - wyszukaj ją w mapie inwestora i włącz odpowiednią warstwę w kategorii MPZP.

Musisz wykonać przegląd okresowy samochodu - znajdź odpowiednią stację kontroli pojazdów w ramach mapy mieszkańca.

Urząd Miejski w Sosnowcu
Aleja Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec
tel: (32) 296 0 600, faks: (32) 296 0 605
e-mail: um@um.sosnowiec.pl